Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία Νοηματικής Γλώσσας από το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και το ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ