ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Πιστοποιημένος φορέας κατά ISO 9001:2015