ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ