ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – SECURITY» Υποβολή αιτήσεων μέχρι 6/11/2019