Συμμετοχή στο πρόγραμμα προετοιμασίας για εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ