Επωνυμία ΚΕΚ: Π . ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ – Ε . ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε
Διακριτικός Τίτλος: «ΚΔΒΜ ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
Ειδικός αριθμός ΕΚΕΠΙΣ: 12101035
Πιστοποίηση ποιότητας ΕΝ – ISO 9001 : 2008
Εμβέλεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διεύθυνση Έδρας:
ΑΣΩΜΑΤΩΝ 10
ΧΙΟΣ 82132

Τηλ: 22710.81272-3
Fax: 22710.81273
e-mail: kekba@kekba.gr
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Κ.Ε.Κ. Βορείου Αιγαίου