Πολιτική Ποιότητας

Η συνολική λειτουργία του ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Εσωτερικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο . Ο φορέας διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008.

12101035