Η εταιρεία Π. Μπουμπάρης – Ε. Μπατση Ο.Ε με τον διακριτικό τίτλο ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ είναι Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (K.E.K.) – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (Κ.Δ.Β. Μ 2) και δραστηριοποιείται από το 2000 στη Χίο, στον τομέα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες αυτές αποβλέπουν στη συντήρηση, ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων που χρειάζονται εξειδίκευση, ώστε να αναζητήσουν εργασία των εργαζομένων, ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρηματιών –  που επιθυμούν την επαγγελματική τους εξέλιξη και βελτίωση της επιχειρηματικής τους ικανότητας αντίστοιχα.

Η δραστηριότητα, λοιπόν, της επιχείρησης έγκειται στην υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και συμβουλευτικής με σκοπό τη σύνδεση κατάρτισης και απασχόλησης, προγράμματα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού για ανέργους, εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους και ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Το ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, διαθέτει πλήρεις και σύγχρονες Εκπαιδευτικές δομές, με προδιαγραφές έτσι όπως ορίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην Ε.Κε.Πις) . Όλοι οι χώροι του ΚΕΚ είναι προσβάσιμοι σε ΑΜΕΑ . Επιπλέον έχει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα που διευκολύνουν και βοηθούν το Κ.Ε.Κ να παρέχει σύγχρονες Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες. Το ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ έχει υλοποιήσει πάνω από 200 προγραμμάτων κατάρτισης επιμορφώνοντας πάνω από 4.000 γυναίκες και άνδρες.

Είναι στελεχωμένο από αξιόλογους επιστήμονες, με σημαντική εμπειρία στα προγράμματα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Πέρα από το μόνιμο προσωπικό το ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ συνεργάζεται με πληθώρα επιστημόνων και επιχειρήσεων από όλο το Βόρειο Αιγαίο.