Εργαζομένων – Εργοδοτών

31 Μαρτίου 2018

Πιστοποίηση Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Το ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία η πώληση γεωργικών φαρμάκων γίνεται μόνο σε πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων. Για το λόγο αυτό όλοι οι παραγωγοί που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα πρέπει απαραίτητα να αποκτήσουν το παραπάνω πιστοποιητικό. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στη διαδικασία εξετάσεων σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013(ΦΕΚ 1883/Β/2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε 50 τυχαία επιλεγμένες ερωτήσεις της βάσης δεδομένων […]
2 Οκτωβρίου 2017

Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1–49 για εργαζόμενους. ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ !!!

Προγράμματα Επιμόρφωσης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (που απασχολούν 1-49 εργαζόμενους) Η διαρκής αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων επιβάλλει τη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση των εργαζομένων, τόσο σε προσωπικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο. Ιδιαίτερα οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, με κατάρτιση και ικανότητες, που θα τις στηρίξουν και θα τις οργανώσουν για να είναι παραγωγικές και ανταγωνιστικές μέσα στην πανευρωπαϊκή, πλέον, αγορά. Το ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. κατανοώντας απόλυτα τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, […]
20 Σεπτεμβρίου 2017

Σεμινάριο Κατάρτισης στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας των Δήμων

Το ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ συμμετέχει δυναμικά σε μία από τις σημαντικότερες δράσεις του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους, η οποία είναι η παροχή κατάρτισης στην Πληροφορική, (ΤΠΕ). Οι επιλεγέντες του προγράμματος έχουν την μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ εντελώς δωρεάν ένα σεμινάριο κατάρτισης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές: Το σεμινάριο είναι διάρκειας 120 ωρών και πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα. Τα σεμινάρια χωρίζονται σε τρία επίπεδα, ανάλογα με τις γνώσεις των συμμετεχόντων: στοιχειώδης, βασική, προχωρημένη. Καθένας επιλέγει το επίπεδο […]