α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φορέας  
 

2001

   
1 Πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών για άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας (2001) Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και

Κοινωνικής Ασφάλισης

 

 
2 Πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών για άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας (2001) Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και

Κοινωνικής Ασφάλισης

 

 
 

2002

   
3 Υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων HACCP (2002) ΛΑΕΚ 1-20  
4 Κατάρτιση ψυκτικών σε νέες εφαρμογές κλιματισμού (2002) ΛΑΕΚ 1-20  
5 Αυτοματισμός γραφείου με τη χρήση Η/Υ (2002) ΛΑΕΚ 1-20  
6 Πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών για άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας (2002) Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
7 Κατάρτιση λογιστών σε θέματα λογιστικής και φοροτεχνικής διαχείρισης (συνάφεια) (2002)
 

2003

   
8 Μηχανογραφημένη Λογιστική (2003) Υπουργείο Εργασίας Και

Κοινωνικής Ασφάλισης

 

9 Αυτοματισμός γραφείου με τη χρήση Η/Υ (2003) Υπουργείο Εργασίας  
10 Service Καταστημάτων μαζικής εστίασης(2003) Υπουργείο Εργασίας  
11 Σύγχρονες Κομμωτικές τάσεις(2003) ΛΑΕΚ 1-20  
12 Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ (2003) Κοινωνία της Πληροφορίας – Υπουργείο εργασίας  
13 Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ (2003) Κοινωνία της Πληροφορίας – Υπουργείο εργασίας  
14 Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ (2003) Κοινωνία της Πληροφορίας – Υπουργείο εργασίας  
15 Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ (2003) Κοινωνία της Πληροφορίας – Υπουργείο εργασίας  
16 Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, (2003) Κοινωνία της Πληροφορίας – Υπουργείο εργασίας  
17 Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, (2003) Κοινωνία της Πληροφορίας – Υπουργείο εργασίας  
18 Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, (2003) Κοινωνία της Πληροφορίας – Υπουργείο εργασίας  
19 Πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών για άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας (2003)

 

Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
20 Πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών για άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας (2003)

 

Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
21 Ζαχαροπλαστική Τέχνη, (2003) ΛΑΕΚ 1-20  
22 Υδραυλικά θέρμανση πυρόσβεση, (2003) ΛΑΕΚ 1-20  
 

2004

   
23 Εναλλασσόμενη κατάρτιση για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων ΤΠΕ (2003 – 2004) Κοινωνία της Πληροφορίας – ΟΑΕΔ  
24 Προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής δημιουργίας με Multimedia (2004) Μέτρο 1.4. – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  
25 Οργάνωση και διοίκηση μικρών μονάδων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών (2003 – 2004) Μέτρο 3.6. – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  
26 Οργάνωση γραφείου – γραμματεία διοικητικών και διευθυντικών στελεχών (2004) Μέτρο 3.6. – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  
27 Σύμβουλοι ασφαλιστικών προγραμμάτων (2003 – 2004) Μέτρο 3.6. – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  
28 Πρόγραμμα κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων σε βασικες ικανότητες πληροφορικής (2004) Μέτρο 3.6. – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  
29 Κατασκευή βάσεων δεδομένων για την εμπορική, λογιστική και φοροτεχνική διαχείριση στοιχείων ΜΜΕ (2003 – 2004) Μέτρο 3.6. – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  
30 Στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2004) Μέτρο 3.6. – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  
31 Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης υπαλλήλων τουριστικών επιχειρήσεων (2003 – 2004) Ο.Τ.Ε.Κ.  
32 EQUAL( 2004) Καλλιτέχνες εν δράση  
33 Πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών για άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας (2004) Αυτοχρηματοδοτούμενο  
34 Πρόγραμμα ΣΥΥ (2004)

 

Σχέδιο δράσης Βορείου Αιγαίου

 

 

2005

   
35 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (2005) Υπουργείο Ανάπτυξης
36 Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2005) Υπουργείο Ανάπτυξης
37 Διαχείριση και Λειτουργία της Σύγχρονης Επιχείρησης (2005) Υπουργείο Ανάπτυξης
38 Αναβάθμιση Τουριστικών Υπηρεσιών με τη Χρήση ΤΠΕ κωδ 1 (2005) Υπουργείο Ανάπτυξης
39 Αναβάθμιση Τουριστικών Υπηρεσιών με τη Χρήση ΤΠΕ κωδ 2 (2005) Υπουργείο Ανάπτυξης
40 Τουριστική Ανάπτυξη με Βάση Παρεμβάσεις Πολιτιστικού Χαρακτήρα (2005) Υπουργείο Ανάπτυξης
41 Περιπατητικός Τουρισμός (2005) Υπουργείο Ανάπτυξης
42 Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης για Εργαζομένους, Ανέργους και Επιχειρηματίες στον Τουρισμό με Έμφαση στις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού(2005) Υπουργείο Ανάπτυξης
43 Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Εργαζομένων σε ΠΜΕ και ΠΜΕ με έμφαση στο Τουριστικό Marketing και στη δημιουργία Τουριστικού Παρατηρητήριο κωδ1 (2005) Υπουργείο Ανάπτυξης
44 Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Εργαζομένων σε ΠΜΕ και ΠΜΕ με έμφαση στο Τουριστικό Marketing και στη δημιουργία Τουριστικού Παρατηρητήριο κωδ 2(2005) Υπουργείο Ανάπτυξης
45 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ ΙΙ κωδ. 1 (2005) Υπουργειο Απασχολησης

 

46 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ ΙΙ κωδ. 2 (2005) Υπουργειο Απασχολησης
47 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ ΙΙ κωδ. 3 (2005) Υπουργειο Απασχολησης
48 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ ΙΙ κωδ. 4 (2005) Υπουργειο Απασχολησης
49 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ ΙΙ κωδ. 5 (2005) Υπουργειο Απασχολησης
50 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ ΙΙ κωδ. 6 (2005) Υπουργειο Απασχολησης
51 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ ΙΙ κωδ. 7 (2005) Υπουργειο Απασχολησης
52 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ ΙΙ κωδ. 8(2005) Υπουργειο Απασχολησης
53 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ ΙΙ κωδ. 9 Υπουργειο Απασχολησης
54 Οργάνωση – Διοίκηση Μ.Μ.Ε Κομμωτηρίων(2005) ΛΑΕΚ 1-25
55 Marketing Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής (2005) ΛΑΕΚ 1-25
56 Marketing Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής (2005) ΛΑΕΚ 1-25
 

2006

   
57 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ ΙΙ κωδ. 10 (2006) Υπουργειο Απασχολησης

 

58 Κατάρτιση Αυτοαπασχολουμένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ(WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET) κωδ 1 (2006) ΟΑΕΔ
59 Κατάρτιση Αυτοαπασχολουμένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ(WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET) κωδ 2 (2006) ΟΑΕΔ
60 Κατάρτιση Αυτοαπασχολουμένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ(WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET) κωδ 3 (2006) ΟΑΕΔ
61 Κατάρτιση Αυτοαπασχολουμένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ(WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET) κωδ 4 (2006) ΟΑΕΔ
62 Κατάρτιση Αυτοαπασχολουμένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ(WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET) κωδ 5 (2006) ΟΑΕΔ
63 Κατάρτιση σε Σύγχρονες Κομμωτικές τάσεις – Marketing κομμωτηρίων (2006) ΛΑΕΚ 1-25
64 Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής κωδ. 1 (2006) ΛΑΕΚ 1-25
65 Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής κωδ. 2 (2006) ΛΑΕΚ 1-25
66 Υδραυλικά – Θέρμανση – Πυρόσβεση (2006) ΛΑΕΚ 1-25
67 ΣΥΖΕΥΞΙΣ (2006) ΟΤΕ plus
68 ΣΥΖΕΥΞΙΣ (2006) ΟΤΕ plus
 

2007

69 Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας Υπουργείο Εργασίας
70 ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΗ) Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
71 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
72 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ – ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
73 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 

2008

74 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπουργείο Τουρισμού
75 ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ – ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Υπουργείο Τουρισμού
76 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥ

ΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε.

Κωδ1

Υπουργειο Απασχολησης
77 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥ

ΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε.

κωδ2

Υπουργειο Απασχολησης
78 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥ

ΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε.

κωδ3

Υπουργειο Απασχολησης
79 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥ

ΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε.

Κωδ4

Υπουργειο Απασχολησης
80 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥ

ΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε.

Ε Κωδ5

Υπουργειο Απασχολησης
81 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥ

ΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε.

Κωδ6

Υπουργειο Απασχολησης
82 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥ

ΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε.

Ε Κωδ7

Υπουργειο Απασχολησης
83 ΛΑΕΚ ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΛΑΕΚ 1-25
84 ΛΑΕΚ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΛΑΕΚ 1-25
85 ΛΑΕΚ – ΦΑΡΜΑΚΟ/ΛΟΙ ΛΑΕΚ 1-25
86 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ –

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Υπουργείο Απασχόλησης
87 ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ

& ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ)

 

Υπουργείο Απασχόλησης
88 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 15000 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 ΟΑΕΔ
89 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 15000 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2 ΟΑΕΔ
90 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 15000 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3 ΟΑΕΔ
91 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 15000 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4 ΟΑΕΔ
92 Παροχή Ηλεκτρονικής Μάθησης 7000 Ανέργων Γυναικών Και 500 Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες Υπουργείο Απασχόλησης

 

93 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3α Δήμος Χίου
94 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3β Δήμος Χίου
95 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Δήμος Χίου
96 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ
97 ΠΩΛΗΣΕΙΣ Β2Β Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ
98 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ
99 Η – ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ
100 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.85 ΟΑΕΔ
101 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 2.85 ΟΑΕΔ
102 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3.85 ΟΑΕΔ
 

2009

103 Πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών για άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
104 Πωλήσεις ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Βιβλιοπωλείο «ΠΑΠΥΡΟΣ»
105 Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Τ.Π.Ε Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  (κωδ: 65) ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
106 Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Τ.Π.Ε Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  (κωδ: 66) ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
107 Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Τ.Π.Ε Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  (κωδ: 67) ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
108 Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Τ.Π.Ε Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  (κωδ: 68) ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
109 Εξειδικευμένη Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις ΤΠΕ, καθ΄οδόν προς το σύγχρονο Δήμο κωδ: 48 ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
110 Εξειδικευμένη Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις ΤΠΕ, καθ΄οδόν προς το σύγχρονο Δήμο κωδ: 47 ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 

2010

111 Σύνταξη Δημόσιων Εγγράφων με Επεξεργαστές Κειμένου GSS International
 

2011

112 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ Υπουργείο Εργασίας
113 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΑΣΤΙΧΑ) Υπουργειο Εργασίας
114 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΔ
115 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
116 ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
117 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
118 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
119 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
120 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
121 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ – ΒΙΤΡΙΝΑ ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΡΑΝΤΗΣ) ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
122 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΑΣΤΙΧΑ) Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
123 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
 

2012

   
124 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΧΙΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
125 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΣΙΣΗΣ (VOUCHER) Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
126 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΤΥΠΟΣ 1, ΚΩΔ3 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
127 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΤΥΠΟΣ 1, ΚΩΔ4 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
128 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΤΥΠΟΣ 1, ΚΩΔ1 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
129 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ1 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
130 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ2 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
131 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
132  «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ»

 

ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
133 «ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ »

 

 

ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
134  «ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ»

 

ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
135 «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

 

 

ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
136 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ1 Υπουργείο Περιβάλλοντος
137 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 Υπουργείο Περιβάλλοντος
 

2013

   
138 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΕΑΔ
  Η ΧΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΩΔ1 ΕΙΕΑΔ
139 Η ΧΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΩΔ2 ΕΙΕΑΔ
140 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΤΥΠΟΣ 1, ΚΩΔ5 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
141 VOUCHER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
142 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΕΚΟ
143 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΣΑ
144 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΕΙΔΩΝ ΤΟΠΣΑ
145 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΚΩΔ1 ΕΕΔΕ
146 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 3 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
147 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 4 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
148 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 5 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
149 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 6 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
150 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 7 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
151 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 8 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
152 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 9 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
153 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 10 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
154 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 11 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
155 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης  
156 «ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΕΠΙΠΕΔΟ 1» ΕΦΕΤ
157 «ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
158 «ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΒΙΤΡΙΝΑ» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
159 «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
160 «ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ, ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
161 «ΣΥΓΧΡΟΝΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΡΑΦΙ, ΒΙΤΡΙΝΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
162 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1», ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ1 ΕΦΕΤ
163 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1», ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ2 ΕΦΕΤ
164 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1»,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ3 ΕΦΕΤ
165 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1»,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ5 ΕΦΕΤ
166 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1»,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ6 ΕΦΕΤ
 

2014

167 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος
168 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΤΥΠΟΣ 1, ΚΩΔ6 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ1 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
169 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ2 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
170 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ΤΟΠΕΚΟ
171 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΠΕΚΟ
172 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Υπουργείο Περιβάλλοντος
172 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΕΚΟ 20 ΑΤΟΜΑ 100ΒΩΡΕΣ
172 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 1 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης 25Α 10Ω
173 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 2 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης 25Α 10Ω
174 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 3 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης 25Α 10Ω
175 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 1 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης 25Α 35Ω
176 «ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΕΠΙΠΕΔΟ 1» ΤΜΗΜΑ 1 ΕΦΕΤ
177 «ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΕΠΙΠΕΔΟ 1» ΤΜΗΜΑ 2 ΕΦΕΤ
178 «ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΕΠΙΠΕΔΟ 1» ΤΜΗΜΑ 3 ΕΦΕΤ
179 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΠΡΑΞΗ 1)», ΚΩΔ1 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης 20Α 100Ω
180 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΠΡΑΞΗ 1)», ΚΩΔ2 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης 20Α 100Ω
181 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΚΩΔ2 ΕΕΔΕ 25Α
182 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΚΩΔ3 ΕΕΔΕ 25Α
183 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΡΙΣΤΩ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, GSS
184 «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 15696»

 

Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης 25Α
185 «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 19967»

 

Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης 20Α
186 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
187 «ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
 
 

2015

188 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ» ΤΟΠΕΚΟ
189 «ΑΓΓΛΙΚΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΤΟΠΕΚΟ
190 «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
191 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΚΩΔ89 ΣΕΒ
192 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΩΔ 90 ΣΕΒ
193 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 128 ΣΕΒ
194 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 1 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
195 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 1 Αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
196 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

ΚΕΚ ΑΠΟΨΗΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΜΚΟ PRAKSIS,
197 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» – ΤΜΗΜΑ  XIOY ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟ.
198 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ-ΛΙΜΕΝΟΣ, α/α 22700 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
199 «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.». α/α 23369, Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
200 «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.». α/α 23531 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
201 «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.». α/α 23888 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
202 «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.». α/α 23900 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
203 «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.». α/α 23528 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
204 «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2015 ΚΥΚΛΟΣ Α’ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΕΕΔΕ)
205 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1» ΕΦΕΤ
206 «ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
207 «ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
 
 

2016

208 «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ/ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ» α/α 156. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΕΕΔΕ)
209   «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ, B ΚΥΚΛΟΣ» «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ/ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ» α/α Προγράμματος  423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΕΕΔΕ)
210 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “SPRIDER STORES Α.Ε.” ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΝΕΕΤs) ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’
211 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1» ΕΦΕΤ
212 «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ –ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
213 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΕΠΙΠΕΔΟ 1» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
214 «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ–ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
215 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
216 «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΛΗΜΝΟΣ ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
217 «ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
218 «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΕΠΙΠΕΔΟ 1» ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
219 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 
 

2017

220 «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» Νο1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΕΕΔΕ)
221 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΕΕΔΕ)
222 «ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ»  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ”. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
223 “ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ”. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
224 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1-ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗ» Α.Α ΠΡΟΓΡ. 30908 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
225 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1-ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΕΙ/ΤΕΙ, «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗ» Α.Α ΠΡΟΓΡ. 30909 Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
226 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
227  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ