Αυτοχρηματοδοτούμενα

5 Ιουλίου 2018

BULATS: Η ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ONLINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ CAMBRIDGE

Ιδανικό για Πρόσληψη σε Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα Εισαγωγή φοιτητών στην Ανώτατη Εκπαίδευση (προπτυχιακά / μεταπτυχιακά προγράμματα Ελλάδας & εξωτερικού) Υπηρετούντες σε Ένοπλες Δυνάμεις & Σώματα Ασφαλείας Πιστοποίηση στελεχών εταιρειών Από B1* προς B2/C1 3,5 μήνες Από B2** προς C1***/C2**** 3 μήνες Από B1 προς C1/C2 4,5 μήνες   * B1 Επίπεδο Pro Lower ** B2 Επίπεδο Lower *** Γ1 (C1) Επίπεδο Advanced **** Γ2 (C2) Επίπεδο Proficiency Με ONLINE ή/και  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ διδασκαλία σε συνδυασμό με διδασκαλία από καθηγητή Με πλήθος […]
3 Οκτωβρίου 2017

Πιστοποίηση σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής

ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 22/08/2018 Σκοπός του Προγράμματος είναι να μπορούν όλοι να εκπαιδευτούν σε βασικές γνώσεις πληροφορικής και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους Η/Υ και τις εφαρμογές τους. Κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι οι εκπαιδευτικές ενότητες που διδάσκονται να οδηγούν σε πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το ελληνικό δημόσιο και αποδεκτή στον ιδιωτικό τομέα. Το πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΟΕΕΚ) του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και είναι αποδεκτό από το ΑΣΕΠ, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Με την ολοκλήρωση κάθε […]
2 Οκτωβρίου 2017

Κατάρτιση Προσωπικού ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα (βάσει της Αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας)  υλοποιεί  Προγράμματα Κατάρτισης για άτομα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Προσωπικό Ασφαλείας (Security). Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας εργασίας στον κλάδο των Security. Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 105 ώρες και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώνει το ΚΕ.ΜΕ.Α. Οι συνεργαζόμενοι Εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι τόσο από τον […]
2 Οκτωβρίου 2017

Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας – Επιμόρφωση Εργοδοτών και Εργαζομένων

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 3850/2010 και ΦΕΚ 1287/ 5-5-2016) οι εργοδότες που απασχολούν (ή θέλουν να απασχολήσουν) τουλάχιστον έναν εργαζόμενο χρειάζεται να επιμορφωθούν, ώστε να αποκτήσουν την ιδιότητα του Τεχνικού Ασφαλείας για την Επιχείρησή τους, ως υπευθύνου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι: α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της […]
2 Οκτωβρίου 2017

ΕΦΕΤ – Σεμινάρια Κατάρτισης Πρσωπικού σε Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Το ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης στις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων», ΕΦΕΤ, ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργοδότες και εργαζόμενους που ασχολούνται με χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις παρασκευής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς και διακίνησης τροφίμων, σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων, ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (καφέ, εστιατόρια, κ.ά.) Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007. Τα προγράμματα είναι, […]
2 Οκτωβρίου 2017

Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία Νοηματικής Γλώσσας από το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και το ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και το ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ θα υλοποιούν πρόγραμματα εκμάθησης της Νοηματικής Γλώσσας . Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκμάθησης Νοηματικής. Η εκμάθηση της Νοηματικής Γλώσσας πραγματοποιείται σε τέσσερεις κύκλους, με συνολικά 120 ώρες διδασκαλίας σε κάθε κύκλο. Σε κάθε κύκλο που ολοκληρώνει ο μαθητής, εμβαθύνει περισσότερο στο συντακτικό και στο λεξιλόγιο της νοηματικής και τελειοποιούνται οι απαραίτητες δεξιότητες […]
2 Οκτωβρίου 2017

Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΕΚ, ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης), ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Σχολές Γονέων, ΚΕΚ – Κε.Δι.Βι.Μ ΤΟ ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΔΥΟ(2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 30 ΩΡΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ Το πρόγραμμα 30 ωρών, αφορά όσους έχουν δικαίωμα στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ (π.χ έχουν τις 150 ώρες διδακτική εμπειρία), έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση και έχουν αποστείλει φάκελο δικαιολογητικών στον ΕΟΠΠΕΠ ή θα […]