Υπηρεσίες Συμβουλευτικής,  Εξατομικευμένη Συμβουλευτική

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική: Περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς ανθρώπινο δυναμικό επιχειρήσεων, αλλά και προς ανέργους, ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες που υφίστανται αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, δυνάμει και υφιστάμενους επιχειρηματίες, καθώς και start-uppers.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες εξατομικευμένης συμβουλευτικής του ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ αφορούν στα εξής πεδία :

  • Υλοποίηση ενεργειών παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ανέργους, ειδικές ομάδες ανέργων, εργαζόμενους.
  • Υλοποίηση ενεργειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικότητας (λογιστικά, φορολογικά, marketing κ.α), Δικτύωσης, προετοιμασίας και στήριξης Δομών Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, κ.α.
  • Ενέργειες διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με σκοπό την ενδυνάμωση των ανέργων, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των εργοδοτών, των στελεχών επιχειρήσεων κ.α.

Το σύστημα ψυχομετρικών εργαλείων ΑΜΚΕ

Το ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, εφαρμόζει το ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα ψυχομετρικών εργαλείων, το οποίο απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του κλάδου της επαγγελματικής συμβουλευτικής, όσο και σε άτομα που θα επιθυμούσαν να το αξιοποιήσουν για δική τους προσωπική χρήση, με την υποστήριξη της ομάδας συμβούλων.

φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ΣΥΕΠ σε πολίτες όλων των ηλικιών στον ιδιωτικό τομέα έχει διαμορφώσει Κατάλογο Ιδιωτικών Φορέων ΣυΕΠ. Στον Κατάλογο εντάσσονται κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4111 (ΦΕΚ 18/τ.Α/25-1-2013) τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.)

Αδειοδότηση – Πιστοποίηση

Ο φορέας μας είναι ο μοναδικός στο Βόρειο Αιγαίο , πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ, (κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4111, ΦΕΚ 18/τ.Α/25-1-2013), που παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.).