Σαν Σύμβουλοι Επιχειρήσεων έχοντας διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία πλήθος επιδοτούμενων προγραμμάτων, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της πρότασης καθώς και τη διαχείρισή της (μετά την έγκριση) κατά τη φάση της υλοποίησης.

Σε ένα περιβάλλον πού διαρκώς μεταβάλλεται, όπως το σημερινό, όλοι οι Ελεύθεροι επαγγελματίες και Επιχειρήσεις επιβάλλεται να αξιοποιούν όλες τις ευκαιρίες πού παρουσιάζονται στον μέγιστο βαθμό για να πετύχουν ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στον χώρο τους.

 

Επιπλέον, στα πλαίσια της συμβουλευτικής παρέχουμε τη δυνατότητα υποστηρικτικών υπηρεσιών καθοδήγησης σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, εφόσον αυτές επιθυμούν να βελτιώσουν ή να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ή τον τρόπο λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα μεταξύ των υπηρεσιών συμβουλευτικής παρέχονται τα εξής:

  • Σύνταξη και υποβολή πρότασης και φακέλου στα προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων, καθώς και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την λήψη της συνολικής χρηματοδότησης.
  • Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) και υπηρεσίες καθοδήγησης για την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας.
  • Εκπόνηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης και βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου.
  • Ανάπτυξη πλάνου προώθησης της επιχείρησης και των υπηρεσιών της (Marketing Plan).
  • Υλοποίηση μελέτης έρευνας αγοράς, για την αγορά που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση.

Η εταιρία μας διαθέτει στο δυναμικό της, εξειδικευμένα στελέχη με αθροιστική εμπειρία, με τεχνογνωσία καλής πρακτικής για την σωστή υλοποίηση των στόχων σας.

Βασική αρχή μας είναι η πληρέστερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας, παρέχοντας προς αυτούς τις βέλτιστες υπηρεσίες