ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, (νέα ημερομηνία 20 Μαΐου 2020)