ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» – (SECURITY)