Πιστοποίηση σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής ΜΟΝΟ 100€