Πιστοποίηση σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής ΜΟΝΟ 100,00€