Σεμινάριο Κατάρτισης στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας των Δήμων