ΤΕΛΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ. ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021.